• Polski
  • English
  • Deutsch

Zamów taksówkę
:

Zapraszamy

19.08.2022

Zarząd Stowarzyszenia informuje wszystkich członków, iż w dniu 17-02-2018( sobota) w auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, ul. Weigla 12, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Początek obrad: godz. 12:00, obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Zarząd prosi o wcześniejsze formułowanie wniosków i przekazanie ich w formie pisemnej do członków Zarządu. Zgłaszane do dyskusji wnioski muszą być merytoryczne i statutowo uzasadnione oraz podpisane przez wnioskodawcę. Na czas trwania Zebrania ustala się zespół dyżurnych kierowców w składzie: 113, 115, 119, 137, 144, 158.